Jak automatyzacja audytów może usprawnić procesy w firmach produkcyjnych?

Jak automatyzacja audytów może usprawnić procesy w firmach produkcyjnych?

Table Of Contents

W obliczu rosnących wymagań efektywności i zgodności, firmy produkcyjne coraz częściej zwracają się ku technologicznym innowacjom. W firmach produkcyjnych audyty stanowią fundament zapewnienia jakości i efektywności. Z tym jednak wiąże się wyzwanie: jak uczynić proces audytowy bardziej efektywnym i mniej podatnym na błędy ludzkie? 

Automatyzacja audytów pojawia się jako odpowiedź, oferując narzędzia do głębszego, ale i bardziej zautomatyzowanego przeglądu procedur i systemów.

Znaczenie audytów w firmach produkcyjnych

Audyty to procesy, które są niezwykle ważne dla jakości produkcji i dla zgodności ze standardami i przepisami. Regularne mogą zidentyfikować wąskie gardła i obszary marnotrawstwa, co pozwala na wprowadzenie usprawnień i zwiększenie wydajności. Według badań PwC, firmy które regularnie przeprowadzają audyty, osiągają średnio o 10% wyższą wydajność niż te, które tego nie robią.

Eliminacja błędów i marnotrawstwa prowadzi do obniżenia kosztów produkcji. Badanie przeprowadzone przez Deloitte wykazało, że firmy, które wdrożyły zalecenia poaudytowe, obniżyły swoje koszty o średnio 5%.

Narzędzia audytu

Odgrywają kluczową rolę w automatyzacji i usprawnianiu procesów kontroli wewnętrznej w firmach produkcyjnych. Innowacyjne platformy audytowe, takie jak auditomat® zmieniają podejście do audytów, oferując szybkie, dokładne i powtarzalne metody oceny i monitorowania procesów.

Automatyzacja audytów znacząco przyspiesza cały proces. Tradycyjne metody, które opierają się na ręcznym zbieraniu i analizowaniu danych są czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. Narzędzia audytu automatyzują zbieranie danych, co pozwala na bieżącą analizę i szybką identyfikację problemów.

Jakie trzy najważniejsze funkcje oferuje auditomat®?

Elastyczny kreator list audytowych

Jego adaptacyjność oznacza, że można zbudować spersonalizowaną listę kontrolną, która dokładnie odzwierciedla unikalne wymagania i procesy w danej organizacji. Użytkownicy mogą łatwo modyfikować i aktualizować te listy, co oznacza, że można reagować na zmiany w przepisach i standardach branżowych.

Możliwość adaptowania pytań pozwala na ocenę każdego aspektu swojej działalności, co prowadzi do bardziej dokładnych i skutecznych audytów. Personalizowanie audytów w celu odpowiadania ich konkretnym potrzebom firmy zwiększa ich efektywność, ale także pomaga im znaleźć rzeczywiste obszary, które należy poprawić.

Automatycznie generowane raporty PDF

Automatycznie generowane raporty PDF umożliwiają szybkie podsumowanie wyników, przyspieszając tworzenie dokumentacji i pozwalając audytorom skupić się na analizie. To przełom w efektywności, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, gdzie zespół musiał poświęcać znaczny czas na ręczne sporządzanie raportów.

Przykładem jest firma Thule i proces audytów 5S, gdzie wcześniej długi czas przygotowania ograniczał liczbę możliwych do przeprowadzenia audytów. 

Wprowadzenie systemu auditomat® pozwoliło na znaczną redukcję czasu potrzebnego na przygotowanie audytów, co umożliwiło klientowi prowadzenie ich częściej i w sposób bardziej systematyczny. Dzięki auditomat® praca osób odpowiedzialnych za przestrzeganie standardów oraz prowadzenie audytów w przedsiębiorstwie została przyspieszona.

Dzięki temu firma może skuteczniej zarządzać procesami oraz szybciej reagować na wszelkie niezgodności, co przyczynia się do poprawy ogólnej efektywności operacyjnej.

Automatyczne raporty PDF są także łatwe do udostępniania i archiwizowania, co ułatwia śledzenie postępów i ułatwia współpracę między zespołami oraz komunikację z interesariuszami.

Statystyki i raporty

auditomat® wspiera analizowanie wyników audytów, monitorowanie trendów i identyfikację głównych obszarów problemowych. Funkcja statystyk daje możliwość czytelnego zobrazowania danych, ułatwiając audytorom szybkie i efektywne podejmowanie decyzji oraz działania naprawcze. Użytkownicy mają możliwość przejrzenia wyników dla całego wydziału, określonego działu lub konkretnych obszarów, co pozwala na ich porównywanie.

Bieżący monitoring trendów

Bieżący monitoring trendów to moduł umożliwiający śledzenie zmian w czasie. Dzięki analizie wykresów z poszczególnych miesięcy użytkownicy mogą szybko identyfikować trendy i dynamikę w wynikach audytów. Funkcja ta dostarcza informacje na temat średnich miesięcznych, kwartalnych i rocznych, umożliwiając monitorowanie aktualnych kierunków oraz zmian w wynikach audytów.

Statystyki niezgodności i działań

W obszarze statystyk dotyczących niezgodności i działań użytkownicy mają możliwość monitorowania różnych obszarów z perspektywy zarówno indywidualnych osób, jak i struktur organizacyjnych. Dostępne informacje obejmują liczbę niezgodności otwartych i zamkniętych, zgłoszeń w określonym okresie oraz statystyki dotyczące audytorów.

Podsumowanie

Automatyzacja audytów w firmach produkcyjnych przynosi znaczące korzyści, poprawiając efektywność, dokładność i szybkość procesów kontrolnych. Narzędzia takie jak elastyczne kreatory list audytowych i automatycznie generowane raporty PDF umożliwiają firmom dostosowanie audytów do własnych potrzeb oraz szybką analizę i dzielenie się wynikami.

Ułatwiają one identyfikację obszarów do poprawy, co prowadzi do ciągłego doskonalenia procesów i zwiększenia produktywności.

GreenSME

Wprowadzenie Celem projektu GoStandard było opracowanie przejrzystego, przyjaznego dla użytkownika i w pełni cyfrowego, opartego [...]
Czytaj dalej

Przeczytaj również

auditomat
System wspierający prowadzenie audytów, kontrolę jakości i zarządzanie niezgodnościami
Copyright © 2024 auditomat®  |