Jakie są kluczowe korzyści płynące z implementacji systemu wspierającego audyt BHP?

Jakie są kluczowe korzyści płynące z implementacji systemu wspierającego audyt BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to fundament efektywnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Regularny audyt BHP nie tylko zabezpiecza pracowników przed niebezpieczeństwami, ale także zapewnia przedsiębiorstwom zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, minimalizują ryzyko wypadków.

Całkowite koszty związane z niewłaściwymi warunkami pracy w krajach Unii Europejskiej szacuje się na 2,8% PKB.

Nieprzestrzeganie przepisów BHP grozi potężnymi karami i ogromną odpowiedzialnością, zwłaszcza jeśli w budynku dojdzie do wypadku. Liczba przepisów i stanowisk pracy sprawiają, że nawet w starannie pochodzącej do tych obowiązków organizacji, mogą pojawić się uchybienia.

Znaczenie rutynowych kontroli BHP

Średni koszt jednego wypadku, tzw. lekkiego, to kwota strat dla firmy rzędu kilku tysięcy złotych, ciężkiego – 40.000 do nawet  70.000 zł, a śmiertelnego – ponad 80.000 zł. Dość dobrym miernikiem zwiększenia kosztów (strat) spowodowanych wypadkami przy pracy, jest liczba dni absencji pracowników z powodów zdrowotnych, będących skutkiem takiego zdarzenia.

W dużym zakładzie pracy (zatrudniającym ok. 2000 pracowników), o znacznej liczbie poważnych zagrożeń, ilość dni niezdolności do pracy odpowiada nieobecności kilkunastu pracowników.

Regularny audyt BHP pomaga w identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy.

Kluczowym aspektem skutecznych kontroli BHP jest ich systematyczność. Niejednokrotnie, to właśnie regularność przeprowadzanych audytów przyczynia się do utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa.

Dlaczego warto automatyzować audyt?

Wprowadzenie systemów takich jak auditomat® do procesu audytowego znacząco przyczynia się do zwiększenia efektywności, dokładności i skuteczności przeprowadzanych kontroli.

System umożliwia tworzenie, dystrybucję i monitorowanie list kontrolnych oraz raportów w sposób zorganizowany i łatwo dostępny. To eliminuje potrzebę manualnego zbierania i analizowania danych, co tradycyjnie było czasochłonne i podatne na błędy.

Więcej informacji o tym przeczytasz w naszym artykule.

Harmonogram audytu jako podstawa działań

Regularny audyt BHP jest fundamentem dla utrzymania bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Kluczem do ich efektywności jest jednak nie tylko dokładność i kompleksowość przeprowadzanych kontroli, ale także ich systematyczność.

W tym kontekście, harmonogramy audytów odgrywają kluczową rolę, zapewniając, że wszystkie niezbędne kontrole są przeprowadzane regularnie i na czas.

Systematyczne planowanie audytów

System auditomat® umożliwia łatwe tworzenie i zarządzanie harmonogramami audytów. Dzięki temu żadne ważne sprawdzenie nie zostanie pominięte. Tworzenie harmonogramów audytów z wyprzedzeniem pomaga również w lepszym planowaniu zasobów i czasu.

Jakie są kluczowe korzyści płynące z implementacji systemu wspierającego audyt BHP?

Przypominanie o nadchodzących audytach

Automatyczne przypomnienia i alerty zapewniają, że osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie audytów są świadome zbliżających się terminów. To minimalizuje ryzyko opóźnień lub pominięć audytów, co może prowadzić do niezidentyfikowanych zagrożeń i niezgodności z przepisami.

Jakie są kluczowe korzyści płynące z implementacji systemu wspierającego audyt BHP?

Elastyczna lista audytowa

W przypadku audytów BHP, jedno rozwiązanie nie pasuje do wszystkich. Każde miejsce pracy ma swoje unikalne zagrożenia, procesy i wymagania regulacyjne.

Dlatego też, elastyczność w budowaniu i modyfikowaniu list audytowych jest niezbędna do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.

Jakie są kluczowe korzyści płynące z implementacji systemu wspierającego audyt BHP?

System auditomat® umożliwia tworzenie spersonalizowanych list kontrolnych, które mogą być dostosowane do różnych typów audytów, różnych działów lub nawet specyficznych miejsc pracy.

Elastyczne formularze audytowe

Dzięki formularzom dostosowanym do konkretnych wymagań i potrzeb danej firmy lub sektora, audytorzy mogą skoncentrować się na aspektach, które są najbardziej istotne dla bezpieczeństwa i higieny pracy w ich organizacji.

Jakie są kluczowe korzyści płynące z implementacji systemu wspierającego audyt BHP?

System auditomat umożliwia przygotowanie spersonalizowanych list kontrolnych, począwszy od definicji różnych form pytań i kryteriów oceny, możliwości podziału ich na tematyczne sekcje oraz nawet kolorystyki.

Zbieranie szczegółowych danych

auditomat® umożliwia audytorom dokładne rejestrowanie informacji, od wartości pomiarów, takich jak poziomy hałasu czy jakość powietrza, po dokładne szczegóły dotyczące wykrytych zagrożeń.

Dodatkowo, możliwość dołączania dokumentacji fotograficznej bezpośrednio do formularza audytowego pozwala na lepsze udokumentowanie i zrozumienie identyfikowanych problemów.

Jakie są kluczowe korzyści płynące z implementacji systemu wspierającego audyt BHP?

Analiza i raporty

W systemie dostępne są opcje analizy danych, które pomagają w identyfikowaniu wzorców, tendencji i często występujących problemów.

Dzięki temu możliwe jest nie tylko szybkie adresowanie indywidualnych zagrożeń, ale także opracowanie długoterminowych strategii na rzecz poprawy ogólnego bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dodawanie specyficznych pytań formularzowych

Platforma zapewnia możliwość formułowania spersonalizowanych zapytań, które rozciągają się przez szeroki wachlarz tematów – od standardów konserwacji maszyn, przez procedury ewakuacyjne, aż do zasad postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

Dzięki temu, audyt jest znacznie bardziej szczegółowy i skierowany na konkretne obszary zainteresowań.

Rejestrowanie ważnych dat i pomiarów

System auditomat® umożliwia zapisywanie takich informacji jak daty ważności przeglądów technicznych, terminy legalizacji sprzętu czy wyniki pomiarów warunków pracy (np. poziom hałasu, temperatura, wilgotność). Ta funkcjonalność ułatwia utrzymanie wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu i gwarantuje, że żaden ważny aspekt nie zostanie przeoczony.

Identyfikacja zagrożeń i szybki obieg informacji

Osoby zarządzające bezpieczeństwem w miejscu pracy muszą nie tylko dokładnie identyfikować potencjalne zagrożenia, ale również szybko przekazywać informacje o nich do odpowiednich osób i działów.

Możliwość zgłaszania zagrożeń ad hoc

Funkcja ad hoc polega na możliwości tworzenia niezgodności w dowolnym momencie (niewynikających z kryteriów audytowych). Zgłoszenia ad hoc pozwalają na elastyczne reagowanie i dokumentację nagłego zdarzenia. Umożliwia to pracownikom na wszystkich poziomach organizacyjnych aktywne uczestnictwo w procesie zarządzania bezpieczeństwem i promuje kulturę otwartej komunikacji.

Dzięki temu możliwe jest szybkie identyfikowanie i adresowanie nowych lub nieoczekiwanych zagrożeń, które mogą pojawić się w miejscu pracy.

Jakie są kluczowe korzyści płynące z implementacji systemu wspierającego audyt BHP?

Szybki obieg informacji – Quick Issue

Quick Issue to funkcja umożliwiająca błyskawiczne zgłaszanie problemów bez konieczności logowania lub posiadania konta użytkownika. Moduł pozwala błyskawicznie zgłosić problem bez konieczności logowania się lub posiadania konta w systemie.

Pracownik może w prosty sposób wejść na dedykowany link i opisać sytuację, wpisując swoje imię i nazwisko oraz szczegóły zdarzenia. Jest to szczególnie istotne na produkcji, gdzie nie wszyscy pracownicy mają dostęp do kont służbowych czy e-maili.

Dokumentacja zdjęciowa

Stanowi dodatkowe wsparcie w procesie identyfikacji i komunikowania zagrożeń. Umożliwia ona dokładne udokumentowanie warunków panujących w miejscu pracy w momencie wykrycia zagrożenia, co może być kluczowe dla analizy sytuacji i planowania odpowiednich działań naprawczych.

Jakie są kluczowe korzyści płynące z implementacji systemu wspierającego audyt BHP?

Podsumowanie

Implementacja systemu wspierającego audyt BHP, takiego jak auditomat® przynosi znaczące korzyści dla każdej organizacji dążącej do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Regularny audyt BHP jest kluczem dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz standardami bezpieczeństwa.

Przeczytaj również

auditomat
System wspierający prowadzenie audytów, kontrolę jakości i zarządzanie niezgodnościami
Copyright © 2024 auditomat®  |