Funkcje auditomat

Funkcje

Harmonogramy

Harmonogramy ułatwiają elastyczne planowanie i kontrolę nad audytami, zapewniając szybką i efektywną organizację pracy. Automatyczny generator harmonogramów oraz funkcje automatycznej publikacji i powiadomień mailowych usprawniają zarządzanie czasem i umożliwiają skoncentrowanie się na istotnych zadaniach.

Zaawansowany moduł harmonogramów

Rozbudowany moduł harmonogramów, umożliwia planowanie w wielu okresach audytowych — od tygodniowych, dwutygodniowych, po miesięczne. Audytor ma pełną dowolność w definiowaniu cykli audytów.

Automatyczny generator harmonogramów

Dzięki automatycznemu generatorowi harmonogramów użytkownik może szybko i efektywnie stworzyć plany audytów, uwzględniając równomierny podział pracy oraz rotację audytorów.

Klonowanie zaawansowanych schematów

W przypadku bardziej skomplikowanych schematów audytowych istnieje możliwość ich klonowania. To umożliwia utrzymanie założeń dotyczących częstości audytów w poszczególnych obszarach, a jednocześnie rotację audytorów.

Publikacja harmonogramu

Auditomat umożliwia zarówno ręczną, jak i automatyczną publikację harmonogramu. Automatyczne powiadomienia mailowe z planem na kolejny okres audytowy są wysyłane zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi parametrami.

Powiadomienia o zbliżającym się terminie audytu

Istnieje możliwość otrzymywania powiadomień mailowych z wyprzedzeniem, informujących o zbliżającym się terminie audytu. To pomaga w skutecznym zarządzaniu czasem i przygotowaniach do planowanych działań.

Zaawansowany moduł harmonogramów

Zaawansowany moduł harmonogramów

Zaplanowane audyty

Zaplanowane audyty

Mail z przypomnieniem o harmonogramie

Mail z przypomnieniem o harmonogramie

Poznaj historię sukcesów naszych klientów

Zaufali nam

Testuj przez 14 dni
za darmo!

Rekomendacje

Poligal auditomat
Naszym powodem skorzystania z pomocy narzędzia, była potrzeba wdrożenia regularnej kontroli porządku oraz bezpieczeństwa. Weryfikacja tych punktów była niezbędna nie tylko na stanowiskach pracy, ale i na całej hali produkcyjnej. Obecnie z pomocą platformy prowadzimy dwa typy audytów: krótkie, cotygodniowe audyty 5S i BHP, oraz checklisty audytowe standardu BRCGS, które wykorzystujemy do prowadzenia audytów wewnętrznych tego systemu.
Izabela Hamal
R&D Engineer @ Oben Group Poland (dawniej: Poligal)
Thule auditomat
Widzę, że dzięki platformie część obszarów wygląda bardziej przejrzyście, jest w nich porządek. Na występujące w nich niezgodności możemy reagować od razu, wcześniej. Bez pomocy narzędzia zajmowało nam to czasem nawet 2 tygodnie, by niezgodność znalazła się na liście zadań do poprawy.
Mateusz Berg
Production Specialist (Region Europe & ROW) @ Thule Sp. z.o.o.
Tomasz Król auditomat
Spotykam się z tym, że audyty wykonywane są „po łebkach”. Powodów jest kilka. Te najczęstsze są takie, że audytorzy nie mają czasu, nie przykładają się, nie chcą się narażać audytowanym kolegom i koleżankom. Niedawno wpadłem na genialne rozwiązanie. auditomat® załatwia sprawę. Audyt może przeprowadzić każdy samodzielnie, audytor nie musi tracić czasu na wprowadzanie danych, podliczanie punktów i zestawianie wyników. Wszystko robi się samo.
Zainteresujcie się koniecznie.
Tomasz Król
Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji
Classen auditomat
Korzystamy z tego rozwiązania już od 2022 roku. Dzięki niemu udało nam się znacznie skrócić czas procedur przygotowawczych do audytu, poaudytowych oraz czas samego procesu audytowania. To całkowita rewolucja!
Nim został wdrożony program nasze audyty wewnętrzne pochłaniały wiele czasu, zarówno audytorów (przygotowanie bazy pytań, wydrukowanie arkuszy oceny, analiza rejestru działań korygujących i naprawczych), jak i opiekunów obszarów audytowanych.
Cezary Palewski
Dyrektor Produkcji @ Classen-Pol S.A.
auditomat
System wspierający prowadzenie audytów, kontrolę jakości i zarządzanie niezgodnościami
Copyright © 2024 auditomat®  |