Thule
Firma Thule jest międzynarodowym liderem w dziedzinie rozwoju i produkcji zrównoważonych produktów, które umożliwiają aktywny tryb życia dla ludzi na całym świecie. Od bagażników dachowych po przyczepy wielosportowe, Thule specjalizuje się w tworzeniu bezpiecznych, łatwych w użyciu i modnych rozwiązań dla rodzin i pasjonatów outdooru. Z ich szerokim asortymentem produktów, w tym bagażników dachowych, boksów dachowych, bagażników rowerowych oraz przyczep wielofunkcyjnych i rowerowych, firma Thule odgrywa kluczową rolę jako globalny lider na rynku. Dążąc do ciągłego doskonalenia, Thule stale inwestuje w innowacyjne technologie, aby zapewnić swoim klientom najlepsze produkty, które spełniają ich potrzeby podczas aktywnych zajęć na świeżym powietrzu.
thule case study cover
classen rubik's cube image
Wyzwanie
Klient zgłosił potrzebę przyspieszenia procesu przeprowadzania audytów, redukcji czasu reakcji na niezgodności oraz cyfryzacji operacji przedsiębiorstwa. Generowanie skomplikowanych raportów za pomocą różnych metod, przez zespół składający się z wielu osób, nie zawsze było zgodne z ideą efektywnego dążenia do celu i skutecznego rozwiązywania problemów. Ze względu na długi czas potrzebny do przygotowania audytów, ich liczba była ograniczona. Istniała zatem potrzeba usprawnienia procesu audytów, zwłaszcza w kontekście audytów 5S, które są kluczowe dla utrzymania wysokich standardów organizacji.
Video Image
Rozwiązanie
Wprowadzenie systemu auditomat® pozwoliło na znaczną redukcję czasu potrzebnego na przygotowanie audytów, co umożliwiło klientowi prowadzenie ich częściej i w sposób bardziej systematyczny. Dzięki auditomat® praca osób odpowiedzialnych za przestrzeganie standardów oraz prowadzenie audytów w przedsiębiorstwie została przyspieszona. Dzięki temu firma może skuteczniej zarządzać procesami oraz szybciej reagować na wszelkie niezgodności, co przyczynia się do poprawy ogólnej efektywności operacyjnej. Wdrożenie auditomatu® umożliwiło skuteczną automatyzację pracy, eliminując konieczność sporządzania notatek, kopiowania zdjęć oraz ręcznego opracowywania wyników. Wprowadzenie harmonogramu audytów umożliwiło audytorom łatwe monitorowanie terminów i lokalizacji przyszłych audytów, eliminując konieczność przypominania o nich poprzez wysyłanie wiadomości e-mail.
W pierwszej kolejności system auditomat® wspierał klienta w zakresie audytów 5S, a następnie wprowadzono kolejne typy audytów, które zostały zintegrowane w taki sposób, aby z jednego miejsca można było zarządzać wszystkimi audytami. Dzięki temu dokumentacja audytowa stała się dostępna zawsze pod ręką, na komputerze oraz telefonie. Po zakończeniu audytu wszystkie raporty są automatycznie przekazywane do zainteresowanych osób. Osoba odpowiedzialna za dane miejsce może łatwo uzyskać dostęp do wszystkich informacji związanych z wybranym obszarem w jednym miejscu.
W celu stworzenia jednego źródła danych, z którego można odczytywać informacje z wielu audytów, takich jak audyt 5S, audyt BHP, audyt Jakości, wykorzystano auditomat® do digitalizacji wszystkich typów audytów wykonywanych w firmie. Ta centralizacja danych umożliwiła klientowi bardziej holistyczne podejście do zarządzania procesami oraz szybsze podejmowanie decyzji na podstawie kompleksowej analizy. Wszystkie wyniki audytów, niezgodności oraz działania korygujące są dostępne w jednym intuicyjnym systemie, co zwiększa wygodę i efektywność zarządzania. Dzięki temu rozwiązaniu klient może łatwiej monitorować i oceniać efektywność działań oraz podejmować odpowiednie kroki w celu poprawy procesów i standardów w organizacji.
Efekt biznesowy
Wprowadzenie auditomat® miało bezpośredni wpływ na poprawę porządku w dokumentacji oraz oszczędność czasu pracowników związanych z audytem. Nowy system zapewnił bardziej przejrzyste i uporządkowane obszary, umożliwiając szybszą reakcję na pojawiające się niezgodności. Jak zauważył specjalista ds. produkcji Mateusz Berg: "Dzięki temu, część obszarów wygląda teraz bardziej przejrzyście, jest w nich porządek. Możemy reagować na niezgodności od razu, wcześniej to zajmowało nam nawet 2 tygodnie, aby niezgodność została uwzględniona na liście zadań do poprawy."
Wprowadzenie auditomat® pozwoliło na bardziej efektywne zarządzanie procesami oraz szybsze eliminowanie problemów, co przyczyniło się do poprawy efektywności biznesowej przedsiębiorstwa. Dzięki bardziej efektywnym audytom oraz lepszemu monitorowaniu standardów firma może szybciej reagować na wyzwania, oraz podejmować szybsze i bardziej skuteczne działania korygujące. auditomat® stanowi cenne wsparcie w realizacji założonych celów dotyczących jakości, filozofii Lean i bezpieczeństwa.

Więcej Przykładów wdrożeń

auditomat
System wspierający prowadzenie audytów, kontrolę jakości i zarządzanie niezgodnościami
Copyright © 2024 auditomat®  |