Classen
Firma Classen jest jednym z wiodących producentów drzwi wewnętrznych i ościeżnic w Polsce. Swoje produkty dostarcza do ponad 36 krajów. Zatrudnia ponad 500 pracowników w 28 hektarowym zakładzie produkcyjnym w Zwonowicach. Dzięki bogatemu doświadczeniu, zaawansowanym technologiom i zobowiązaniu do doskonałości, firma Classen zdobyła uznanie klientów na różnych rynkach, zapewniając nie tylko estetyczne, ale także trwałe i funkcjonalne produkty.
Classen Case Study
classen image cropped
Wyzwanie
Przed zastosowaniem auditomatu® audyty wewnętrzne w firmie Classen były procesem czasochłonnym i wymagającym dużego nakładu pracy ze strony audytorów oraz opiekunów obszarów poddawanych audytowi. Przygotowanie bazy pytań, drukowanie arkuszy oceny, przeprowadzanie audytów oraz analiza wyników i rejestru działań korygujących i naprawczych absorbowały wiele zasobów, co ograniczało efektywność działań i utrudniało szybką reakcję na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa.
classen
Rozwiązanie
Wprowadzenie auditomat® stanowiło przełomową zmianę dla firmy. Dzięki temu rozwiązaniu udało się znacznie skrócić czas procedur przygotowawczych, przeprowadzania audytów oraz czas samego procesu audytowania. Tradycyjne metody przygotowania bazy pytań, wydruku arkuszy oceny i analizy rejestru działań korygujących i naprawczych zostały zastąpione prostym, intuicyjnym interfejsem aplikacji. Aktualnie, przeprowadzenie audytu sprowadza się do przejścia audytowanego obszaru zgodnie ze ścieżką i zatwierdzenia go w aplikacji. Wszystkie dane, sugestie działań korygujących oraz raporty generują się automatycznie po kliknięciu „zakończ audyt”. Dzięki temu całe grono zainteresowanych osób otrzymuje raport, podsumowanie oraz zalecenia do wykonania w mgnieniu oka, co znacznie usprawnia procesy zarządzania.
Efekt biznesowy
Wprowadzenie auditomat® w roku 2022 stanowiło kamień milowy dla firmy Classen w zakresie doskonalenia procesów audytowych. Był to czas intensywnych działań mających na celu transformację sposobu, w jaki firma przeprowadzała swoje audyty. System auditomat® otworzył drogę do skuteczniejszego zarządzania procesami, eliminując zbędne procedury i optymalizując czas potrzebny na przeprowadzenie audytów. Nowe podejście do audytowania zaowocowało wzrostem świadomości odpowiedzialności za poszczególne obszary oraz dostosowaniem audytów do bieżących potrzeb i zmian procesowych przedsiębiorstwa. auditomat® umożliwił przeprowadzanie audytów zarówno w formie cyklicznej, jak i dostosowanych do bieżących potrzeb firmy, oferując różnorodne opcje ścieżek audytowych.
Dzięki temu firma może elastycznie tworzyć nowe ścieżki audytowe, dostosowując się do wymagań zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych potrzeb ciągłego doskonalenia. To umożliwia firmie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe oraz wewnętrzne priorytety, zapewniając skuteczne zarządzanie procesami audytowymi. Dzięki wykorzystaniu auditomat® firma zwiększyła liczbę przeprowadzanych audytów oraz ich częstotliwość. Ilość audytów zintegrowanych została podwojona, osiągając liczbę blisko 50 w ciągu roku. W rezultacie każdy wydział został poddany audytowi od 4 do 5 razy, co stanowi istotne zwiększenie częstotliwości przeprowadzania audytów. To pozwoliło firmie na lepsze monitorowanie procesów oraz skuteczniejsze reagowanie na ewentualne niezgodności czy obszary wymagające ulepszeń.

Więcej Przykładów wdrożeń

auditomat
System wspierający prowadzenie audytów, kontrolę jakości i zarządzanie niezgodnościami
Copyright © 2024 auditomat®  |