Funkcje auditomat

Funkcje

Statystyki i raporty

auditomat® wspiera analizowanie wyników audytów, monitorowanie trendów i identyfikację głównych obszarów problemowych. Funkcja statystyk daje możliwość czytelnego zobrazowania danych, ułatwiając audytorom szybkie i efektywne podejmowanie decyzji oraz działania naprawcze.

Statystyki wyników audytów

Analiza wyników audytów to funkcja umożliwiająca szczegółową ocenę każdego audytu. Użytkownicy mają możliwość przejrzenia wyników dla całego wydziału, określonego działu lub konkretnych obszarów, co pozwala na ich porównywanie.

Bieżący monitoring trendów

Bieżący monitoring trendów to moduł umożliwiający śledzenie zmian w czasie. Dzięki analizie wykresów z poszczególnych miesięcy użytkownicy mogą szybko identyfikować trendy i dynamikę w wynikach audytów. Funkcja ta dostarcza informacje na temat średnich miesięcznych, kwartalnych i rocznych, umożliwiając monitorowanie aktualnych kierunków oraz zmian w wynikach audytów.

Statystyki niezgodności i działań

W obszarze statystyk dotyczących niezgodności i działań użytkownicy mają możliwość monitorowania różnych obszarów z perspektywy zarówno indywidualnych osób, jak i struktur organizacyjnych. Dostępne informacje obejmują liczbę niezgodności otwartych i zamkniętych, zgłoszeń w określonym okresie oraz statystyki dotyczące audytorów.

Analiza Pareto

Moduł analizy Pareto wspiera dogłębną analizę wyników audytów. Zamiast jedynie przedstawiać ogólny procent wyników, analiza Pareto koncentruje się na identyfikacji kluczowych obszarów problemowych.
Użytkownicy mogą dowiedzieć się, które kryteria były najczęściej niespełniane, co umożliwia skupienie się na istotnych zagadnieniach. Na przykład, można ustalić, czy głównym problemem są kwestie związane z porządkiem, czy bezpieczeństwem, analizując, na które pytania audytowe najczęściej udzielano negatywnych odpowiedzi.

Monitorowanie realizacji harmonogramu

Ta funkcjonalność w czasie rzeczywistym pozwala na skuteczne śledzenie postępu planowanych audytów. W przeciwieństwie do tradycyjnych, papierowych form audytów, które utrudniają określenie, ile z nich zostało zrealizowanych zgodnie z planem, a ile nie, w Auditomacie ten proces jest prosty i przejrzysty. Możemy precyzyjnie monitorować, który obszar najczęściej był pomijany, a także ocenić, czy audyty były realizowane zgodnie z założeniami harmonogramu.

Statystyki wyników audytów

Statystyki wyników audytów

Realizacja audytów

Realizacja audytów

Statystyki niezgodności

Statystyki niezgodności

Średnie miesięczne

Średnie miesięczne

Trendy

Trendy

Poznaj historię sukcesów naszych klientów

Zaufali nam

Testuj przez 14 dni
za darmo!

Rekomendacje

Poligal auditomat
Naszym powodem skorzystania z pomocy narzędzia, była potrzeba wdrożenia regularnej kontroli porządku oraz bezpieczeństwa. Weryfikacja tych punktów była niezbędna nie tylko na stanowiskach pracy, ale i na całej hali produkcyjnej. Obecnie z pomocą platformy prowadzimy dwa typy audytów: krótkie, cotygodniowe audyty 5S i BHP, oraz checklisty audytowe standardu BRCGS, które wykorzystujemy do prowadzenia audytów wewnętrznych tego systemu.
Izabela Hamal
R&D Engineer @ Oben Group Poland (dawniej: Poligal)
Thule auditomat
Widzę, że dzięki platformie część obszarów wygląda bardziej przejrzyście, jest w nich porządek. Na występujące w nich niezgodności możemy reagować od razu, wcześniej. Bez pomocy narzędzia zajmowało nam to czasem nawet 2 tygodnie, by niezgodność znalazła się na liście zadań do poprawy.
Mateusz Berg
Production Specialist (Region Europe & ROW) @ Thule Sp. z.o.o.
Tomasz Król auditomat
Spotykam się z tym, że audyty wykonywane są „po łebkach”. Powodów jest kilka. Te najczęstsze są takie, że audytorzy nie mają czasu, nie przykładają się, nie chcą się narażać audytowanym kolegom i koleżankom. Niedawno wpadłem na genialne rozwiązanie. auditomat® załatwia sprawę. Audyt może przeprowadzić każdy samodzielnie, audytor nie musi tracić czasu na wprowadzanie danych, podliczanie punktów i zestawianie wyników. Wszystko robi się samo.
Zainteresujcie się koniecznie.
Tomasz Król
Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji
Classen auditomat
Korzystamy z tego rozwiązania już od 2022 roku. Dzięki niemu udało nam się znacznie skrócić czas procedur przygotowawczych do audytu, poaudytowych oraz czas samego procesu audytowania. To całkowita rewolucja!
Nim został wdrożony program nasze audyty wewnętrzne pochłaniały wiele czasu, zarówno audytorów (przygotowanie bazy pytań, wydrukowanie arkuszy oceny, analiza rejestru działań korygujących i naprawczych), jak i opiekunów obszarów audytowanych.
Cezary Palewski
Dyrektor Produkcji @ Classen-Pol S.A.
auditomat
System wspierający prowadzenie audytów, kontrolę jakości i zarządzanie niezgodnościami
Copyright © 2024 auditomat®  |