Zastosowanie auditomat

Zastosowanie

Kontrola jakości

Wdrożenie auditomatu w obszarze kontroli jakości stanowi krok w kierunku doskonalenia procesów produkcyjnych, eliminacji problemów jakościowych i zapewnienia, że każdy wytworzony produkt spełnia najwyższe standardy jakościowe.

auditomat® stanowi nieocenione narzędzie wspierające wykonywanie i dokumentowanie audytów z perspektywy poszczególnych linii produkcyjnych, stanowisk czy maszyn, skupiając się na monitorowaniu zgodności poszczególnych etapów procesu z założonymi standardami jakości. Oprócz wspierania kontroli jakości procesu system automatyzuje również prowadzenie szczegółowych analiz oraz audytów jakości samych wyrobów produkowanych na audytowanych obszarach – pozwalając kontrolerowi efektywnie weryfikować spełnienie wymogów jakościowych.

Bez względu na to, czy jest to audyt procesu, czy wyrobu, wszystkie zidentyfikowane niezgodności są automatycznie wpisywane do właściwego rejestru. Pozwala to na skuteczne planowanie działań korygujących oraz ciągłe monitorowanie ich realizacji w czasie rzeczywistym, całkowicie eliminując opóźnienia w obiegu informacji.

Dedykowane rejestry zatrzymań i niezgodności

System pozwala również prowadzić dedykowane rejestry dla szczególnie poważnych zgłoszeń. Wykrycia krytycznych niezgodności, wymagających natychmiastowego zatrzymania produkcji, mogą być ewidencjonowane w rejestrze zatrzymań. Łatwy sposób zbierania szczegółowych danych dotyczących miejsca wystąpienia, wyrobu (ilości i serii) wraz z przyczyną, pozwala na szczegółowe analizy i wprowadzanie skutecznych działań korygujących eliminujących ryzyko ponownego wystąpienia zdarzenia. Pozwala to na ścisłe monitorowanie procesów, identyfikowanie najczęstszych problemów i efektywne zarządzanie jakością produkcji.

Efektywne wykonywanie audytów zgodnie z dowolnym schematem częstotliwości - harmonogramem, bazując na dowolnie zdefiniowanej prostej liście kontrolnej, czy rozbudowanym arkuszu audytowym, pokrywa tylko część procesów związanych z kontrolą jakości. Dlatego auditomat® pozwala również na prowadzenie dedykowanych rejestrów niezgodności, problemów, czy pomysłów doskonalenia, do których każda osoba (z odpowiednimi uprawnieniami) może łatwo dodać wpis za pomocą telefonu, wzbogacając go o pełną dokumentację zdjęciową. System na podstawie obszaru i typu zgłoszenia automatycznie informuje właściwą grupę osób o pojawieniu się nowego wpisu.

Automatyzacja i standaryzacja zarządzania jakością

auditomat® kompleksowo automatyzuje oraz standaryzuje procesy związane z zarządzaniem jakością, umożliwiając skuteczne monitorowanie przestrzegania procedur i norm. Dzięki centralizacji zebranych danych w jednym systemie użytkownik otrzymuje narzędzie pozwalające na wykonywanie zaawansowanych i trafnych analiz. Historyczne dane w połączeniu z monitorowaniem stanu bieżącego przekładają się na możliwość wprowadzenia lub wzrost efektywności działania procesu ciągłego doskonalenia. To prowadzi do poprawy zarówno systemu zarządzania jakością, jak i procesów operacyjnych, umożliwiając elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych.

Skuteczne doskonalenie procesów stanowi kluczowy element zapewniający rozwój każdej organizacji.

3 najważniejsze funkcje

Zaawansowany moduł harmonogramów

Zaawansowany moduł harmonogramów

Różne typy pytań
Różne typy pytań auditomat

Różne typy pytań

Zaawansowany plan działań

Zaawansowany plan działań

Poznaj historię sukcesów naszych klientów

Zaufali nam

Testuj przez 14 dni
za darmo!

Rekomendacje

Poligal auditomat
Naszym powodem skorzystania z pomocy narzędzia, była potrzeba wdrożenia regularnej kontroli porządku oraz bezpieczeństwa. Weryfikacja tych punktów była niezbędna nie tylko na stanowiskach pracy, ale i na całej hali produkcyjnej. Obecnie z pomocą platformy prowadzimy dwa typy audytów: krótkie, cotygodniowe audyty 5S i BHP, oraz checklisty audytowe standardu BRCGS, które wykorzystujemy do prowadzenia audytów wewnętrznych tego systemu.
Izabela Hamal
R&D Engineer @ Oben Group Poland (dawniej: Poligal)
Thule auditomat
Widzę, że dzięki platformie część obszarów wygląda bardziej przejrzyście, jest w nich porządek. Na występujące w nich niezgodności możemy reagować od razu, wcześniej. Bez pomocy narzędzia zajmowało nam to czasem nawet 2 tygodnie, by niezgodność znalazła się na liście zadań do poprawy.
Mateusz Berg
Production Specialist (Region Europe & ROW) @ Thule Sp. z.o.o.
Tomasz Król auditomat
Spotykam się z tym, że audyty wykonywane są „po łebkach”. Powodów jest kilka. Te najczęstsze są takie, że audytorzy nie mają czasu, nie przykładają się, nie chcą się narażać audytowanym kolegom i koleżankom. Niedawno wpadłem na genialne rozwiązanie. auditomat® załatwia sprawę. Audyt może przeprowadzić każdy samodzielnie, audytor nie musi tracić czasu na wprowadzanie danych, podliczanie punktów i zestawianie wyników. Wszystko robi się samo.
Zainteresujcie się koniecznie.
Tomasz Król
Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji
Classen auditomat
Korzystamy z tego rozwiązania już od 2022 roku. Dzięki niemu udało nam się znacznie skrócić czas procedur przygotowawczych do audytu, poaudytowych oraz czas samego procesu audytowania. To całkowita rewolucja!
Nim został wdrożony program nasze audyty wewnętrzne pochłaniały wiele czasu, zarówno audytorów (przygotowanie bazy pytań, wydrukowanie arkuszy oceny, analiza rejestru działań korygujących i naprawczych), jak i opiekunów obszarów audytowanych.
Cezary Palewski
Dyrektor Produkcji @ Classen-Pol S.A.
auditomat
System wspierający prowadzenie audytów, kontrolę jakości i zarządzanie niezgodnościami
Copyright © 2024 auditomat®  |