Zastosowanie auditomat

Zastosowanie

Near Miss

Wdrożenie auditomat® w obszarze identyfikacji i zarządzania incydentami bliskimi wypadkowi (Near Miss) stanowi istotny krok w kierunku doskonalenia bezpieczeństwa operacyjnego i minimalizacji potencjalnych ryzyk.

auditomat® nie tylko umożliwia raportowanie incydentów przez pracowników, ale także promuje kulturę bezpieczeństwa poprzez dostępność i prostotę procesu zgłaszania. Dzięki możliwości szybkiego i intuicyjnego dodawania wpisów, bez konieczności spełniania określonych kryteriów czy korzystania ze ściśle określonej listy kontrolnej, każdy pracownik może aktywnie uczestniczyć w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń.

Błyskawiczne i intuicyjne zgłaszanie problemów

Moduł Quick Issue umożliwia błyskawiczne zgłaszanie problemów bez konieczności logowania się lub posiadania konta w systemie. Pracownik może w prosty sposób wejść na dedykowany link i opisać sytuację, wpisując swoje imię i nazwisko oraz szczegóły zdarzenia. Jest to szczególnie istotne na produkcji, gdzie nie wszyscy pracownicy mają dostęp do kont służbowych czy e-maili.

Współuczestnictwo pracowników w procesie zgłaszania Near Miss przekłada się na szybsze reagowanie na potencjalne problemy, minimalizację ryzyka oraz ciągłe doskonalenie działań prewencyjnych. Dzięki możliwości natychmiastowego przekazywania zgłoszeń do właściwych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz analizę zebranych danych, organizacja może szybko podejmować działania korygujące i zapobiegawcze.

Zaangażowanie pracowników

Transparentność i dostępność procesu zgłaszania Near Miss sprzyjają także zaangażowaniu pracowników w poprawę standardów bezpieczeństwa oraz efektywności operacyjnej. Możliwość szybkiego zgłaszania problemów, dokumentowania ich i podejmowania działań naprawczych przekłada się na zwiększenie zaufania i motywacji pracowników oraz podniesienie świadomości bezpieczeństwa w całej organizacji.

Dzięki automatyzacji procesu zbierania danych, system auditomat® eliminuje opóźnienia w raportowaniu i reagowaniu na potencjalne zagrożenia, co zwiększa skuteczność działań zapobiegawczych oraz minimalizuje ryzyko powtórzenia się incydentu w przyszłości.

3 najważniejsze funkcje

Obsługa zdjęć
Obsługa zdjęć auditomat

Obsługa zdjęć

Zgłoszenia ad hoc

Zgłoszenia ad hoc

Statystyki niezgodności i działań

Statystyki niezgodności i działań

Poznaj historię sukcesów naszych klientów

Zaufali nam

Testuj przez 14 dni
za darmo!

Rekomendacje

Poligal auditomat
Naszym powodem skorzystania z pomocy narzędzia, była potrzeba wdrożenia regularnej kontroli porządku oraz bezpieczeństwa. Weryfikacja tych punktów była niezbędna nie tylko na stanowiskach pracy, ale i na całej hali produkcyjnej. Obecnie z pomocą platformy prowadzimy dwa typy audytów: krótkie, cotygodniowe audyty 5S i BHP, oraz checklisty audytowe standardu BRCGS, które wykorzystujemy do prowadzenia audytów wewnętrznych tego systemu.
Izabela Hamal
R&D Engineer @ Oben Group Poland (dawniej: Poligal)
Thule auditomat
Widzę, że dzięki platformie część obszarów wygląda bardziej przejrzyście, jest w nich porządek. Na występujące w nich niezgodności możemy reagować od razu, wcześniej. Bez pomocy narzędzia zajmowało nam to czasem nawet 2 tygodnie, by niezgodność znalazła się na liście zadań do poprawy.
Mateusz Berg
Production Specialist (Region Europe & ROW) @ Thule Sp. z.o.o.
Tomasz Król auditomat
Spotykam się z tym, że audyty wykonywane są „po łebkach”. Powodów jest kilka. Te najczęstsze są takie, że audytorzy nie mają czasu, nie przykładają się, nie chcą się narażać audytowanym kolegom i koleżankom. Niedawno wpadłem na genialne rozwiązanie. auditomat® załatwia sprawę. Audyt może przeprowadzić każdy samodzielnie, audytor nie musi tracić czasu na wprowadzanie danych, podliczanie punktów i zestawianie wyników. Wszystko robi się samo.
Zainteresujcie się koniecznie.
Tomasz Król
Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji
Classen auditomat
Korzystamy z tego rozwiązania już od 2022 roku. Dzięki niemu udało nam się znacznie skrócić czas procedur przygotowawczych do audytu, poaudytowych oraz czas samego procesu audytowania. To całkowita rewolucja!
Nim został wdrożony program nasze audyty wewnętrzne pochłaniały wiele czasu, zarówno audytorów (przygotowanie bazy pytań, wydrukowanie arkuszy oceny, analiza rejestru działań korygujących i naprawczych), jak i opiekunów obszarów audytowanych.
Cezary Palewski
Dyrektor Produkcji @ Classen-Pol S.A.
auditomat
System wspierający prowadzenie audytów, kontrolę jakości i zarządzanie niezgodnościami
Copyright © 2024 auditomat®  |